Hlavní obsah

treeless

Nechtěli jste hledat:

trdlogoose, charlie, gubbins

trefahit, score, tally

trefithit*, strike*

trefit sehit* , guess right

trefněaptly, fittingly, appositely

trefnostaptness

trefnýapt, fitting, apposite, pertinent

trekovýtrekking

trémastage fright, nervousness, butterflies (in stomach)

tremolo(with) tremolo