Hlavní obsah

tištěný

Vyskytuje se v

lhát: Lže, jako když tiskne.hovor. He's lying through his teeth.

huddle: tisknout se k sobě lidé zimou ap.huddle together

italic: (vy)tištěný kurzivouprinted in italics

printed: tiskoviny, tiskopis(y), tištěné dokumentyprinted matter

snuggle: (při)tulit se, (při)tisknout se, (při)vinout se ke komu, k čemusnuggle (close)/up to sb, against sth