Hlavní obsah

superlativ

Vyskytuje se v

superlative: ling. the superlative formsuperlativ, třetí stupeň přídavných jmen a příslovcí