Hlavní obsah

standardizovaný, kniž. standardisovaný

Vyskytuje se v

činit: činit rozhodnutímake decisions

odluka: rozhodnutí o odluce (manželů)separation order

rozhodnutí: učinit rozhodnutímake a decision

správní: správní řízení/rozhodnutíadministrative procedure/decision

jinak: Rozhodl jsem se jinak.I've changed my mind.

konečný: konečné rozhodnutífinal decision, přen. definitive verdict

moct: Mohli by se rozhodnout ...They might decide to ...

nakonec: Nakonec se rozhodl jinak.At last he thought better of it.

nechat: Rozhodla se nechat školy.She decided to quit school.

předběžný: předběžné rozhodnutíprovisional decision

předcházet: Co předcházelo tomuto rozhodnutí?What preceded this decision?

rozhodnout se: Rozhodl se odejít.He decided to leave.

společný: společné rozhodnutíjoint/collective decision

správný: udělat správné rozhodnutímake the right decision

vítat: vítat rozhodnutíwelcome the decision

affiliation: soudní rozhodnutí o placení výživnéhopráv. affiliation order

ambivalent: nemít jasno ohledně čeho názorově, nemoci se rozhodnout ohledně čehobe ambivalent about sth

call: těžké rozhodnutítough call

choice: dělat co z vlastní vůle/na základě vlastního rozhodnutí/sám od sebedo sth by one's own choice

consent: rozhodnutí o soudním smíruconsent decree

decide: rozhodnout se neudělat codecide against (doing) sth

decision: přijmout rozhodnutítake a decision

give: vydat (soudní) rozhodnutípráv. give a ruling

make: rozhodnout (se), učinit rozhodnutímake a decision

option: (po)dle rozhodnutí koho, podle toho, jak chce kdoat the option of sb

plaintiff: rozhodnout ve prospěch žalobcefind for the plaintiff

undecided: dosud nerozhodnutí voličiundecided voters

zoning: územní rozhodnutízoning permit

mind: Už se rozhodl?Has he made up his mind?

should: Komise rozhodla, že se má omluvit.The committee has decided he should apologize.

two: nemoci se rozhodnout, být na vážkách ohledně čehobe in two minds about sth, whether