Hlavní obsah

post

Podstatné jméno, rod mužský

  1. hovor., publ.(významné postavení) posthovor., publ.(úřad) officehovor., publ.(pozice) position
  2. slang.(místo) position

Vyskytuje se v

post: sth BrE poslat, zaslat, odeslat co poštoupost off

return: obratem poštyby return (of post)

ambassadorial: c!post velvyslanceambassadorial post

digger: ruční bagr(post) hole digger

ex: retroaktivní, s retroaktivním účinkem, po činu (ustavený)ex post facto

examination: pitva, ohledání mrtvolypost-mortem examination

first aid: stanice první pomoci, ošetřovnafirst-aid post/station

fly: vylepování načerno, černé vylepování plakátůfly-posting

mill: větrný mlýn na otočném podstavcipost-mill

observation: pozorovací stanoviště, pozorovatelnavoj. observation post

post-mortem: pitevnapost-mortem room

registered: poslat doporučeně/jako cenné psaní cosend sth by registered post/mail

verge: (plastový) patník, směrový sloupek u silniceverge (marker) post

hlavní: hlavní poštageneral post office

konkurz: vyhlásit/vypsat konkurz na cozakázku put sth out to tender, místo, činnost ap. invite applications for sth, inzerátem na místo advertise for (the post of) sth

kurýrní: kurýrní pošta/službacourier post/service

mlýn: větrný mlýnwindmill, na otočném podstavci post-mill

pošta: poslat co poštousend sth by post/mail, BrE post/AmE mail sth

poštovní: poštovní úřadpost office

potrubní: potrubní poštapneumatic tube (system)/post

průběžně: průběžně informovat kohokeep sb informed/posted/updated on sth

přihrádka: poštovní přihrádkapost-office box, PO Box

psaní: cenné psaníregistered letter/post

schránka: (poštovní) schránkana ulici BrE post box, AmE mailbox, doma BrE letterbox, AmE mailbox

tágo: hovor. blbý jak tágodead from the neck up, dumb as a post

tyč: sport. branková tyč(goal)post

ukazatel: směrový ukazatelsilniční direction sign, i turistický signpost, guidepost, finger-post

vypsat: ekon. vypsat konkurz na comísto, činnost ap. invite applications for sth, inzerátem advertise for (the post of) sth

zastávat: zastávat funkci kohohold the post of sb, serve as sth

odnést: Odnes ten dopis na poštu.Take the letter to the post office.

odstoupit: odstoupit ze své funkceresign from one's post

upozornit: Budete upozorněni poštou.You will be notified by post.

zanést: Zaneseš to na poštu?Will you take it to the post office?

poleno: hluchý jak polenodeaf as a post, stone-deaf

tetřev: hluchý jako tetřev(as) deaf as a post, stone deaf