Hlavní obsah

srozuměná

Podstatné jméno, rod ženský

  • dát na srozuměnou komu(dát vědět) let sb know, (oficiálně sdělit) notify sb, (hl. nepřímo) give sb to understand, (veřejně) make it known

Vyskytuje se v

srozuměný: být srozuměn(ý) s čímbýt si vědom be aware of sth, souhlasit agree with/to sth, být informován be informed about sth

srozuměná: dát na srozuměnou komudát vědět let sb know, oficiálně sdělit notify sb, hl. nepřímo give sb to understand, veřejně make it known