Hlavní obsah

sounáležitost

Vyskytuje se v

belonging: sense of belongingsounáležitost, pocit sounáležitosti

brotherhood: brotherhood of manbratrství všech lidí, lidská sounáležitost

community: sense of communitypocit pospolitosti/sounáležitosti