Hlavní obsah

silly [ˈsɪlɪ]

Vyskytuje se v

okurkový: okurková sezónanovinářská BrE silly season, mimo sezónu low season, málo práce dull season

skopičina: skopičiny dovádění(tom)foolery, horseplay, antics, high jinks, capers, silly tricks

pitomě: pitomě se usmívatsmile in a silly way

vzpamatovat se: Vzpamatuj se!vzchop se Pull yourself together!, neblbni Don't be silly!

silly: hloupost, prkotinasilly thing