Hlavní obsah

sexually [ˈsekʃʊəlɪ or -ksjʊ-]

Vyskytuje se v

aroused: get sexually arousedvzrušit se sexuálně

available: sexually available(sexuálně) povolná

fantasy: sexual fantasieserotické představy

harassment: sexual harassmentsexuální obtěžování na pracovišti

intercourse: have (sexual) intercourse with sbmít (pohlavní) styk

sexual: sexual consentsouhlas se sexem

sexual: sexual maturitypohlavní zralost

sexual: sexual reproduction/actpohlavní rozmnožování/akt

sexual: sexual orientation/preferencesexuální orientace

obtěžování: sexuální obtěžovánísexual harassment

orientace: sexuální orientacesexual orientation

pohlavně: pohlavně dospělýsexually mature

pohlavně: med. pohlavně přenosné nemocisexually transmitted diseases

pohlavně: pohlavně zneužívanýsexually abused

pohlavní: pohlavní rozmnožovánísexual reproduction

pohlavní: pohlavní styksexual intercourse, sex act, práv. carnal knowledge

pohlavní: mít s kým pohlavní stykhave sex(ual intercourse) with sb

přenosný: pohlavně přenosné chorobysexually transmitted diseases

sexuální: sexuální výchovasex(ual) education

sexuální: sexuální obtěžovánísexual harassment

zneužití: pohlavní zneužitísexual abuse

zralost: pohlavní zralostsexual maturity

přitažlivost: sexuální přitažlivostsexual attraction, sex appeal

styk: přenášený pohlavním stykemsexually transmitted

úchylka: sexuální úchylkasexual deviation