Hlavní obsah

sexually [ˈsekʃʊəlɪ or -ksjʊ-]

Vyskytuje se v

aroused: vzrušit se sexuálněget sexually aroused

available: (sexuálně) povolnásexually available

fantasy: erotické představysexual fantasies

harassment: sexuální obtěžování na pracovištisexual harassment

intercourse: mít (pohlavní) styk, souložit s kýmhave (sexual) intercourse with sb

sexually: pohlavně přenosné chorobysexually transmitted diseases

obtěžování: sexuální obtěžovánísexual harassment

orientace: sexuální orientacesexual orientation

pohlavně: pohlavně dospělýsexually mature

pohlavní: pohlavní rozmnožovánísexual reproduction

přenosný: pohlavně přenosné chorobysexually transmitted diseases

sexuální: sexuální výchovasex(ual) education

zneužití: pohlavní zneužitísexual abuse

zralost: pohlavní zralostsexual maturity

přitažlivost: sexuální přitažlivostsexual attraction, sex appeal

styk: přenášený pohlavním stykemsexually transmitted

úchylka: sexuální úchylkasexual deviation

sexual: pohlavní zralostsexual maturity