Hlavní obsah

rhyme [raɪm]

Sloveso

Podstatné jméno

  1. rým
  2. říkanka, rýmovačka, veršcounting rhymerozpočítadlo v dětských hrách ap.nursery rhymedětská říkanka, dětské říkadlo

Vyskytuje se v

imperfect: neúplný rýmlit. imperfect rhyme

rhyme: rozpočítadlo v dětských hrách ap.counting rhyme

obkročný: lit. obkročný rým'abba' rhyme scheme