Hlavní obsah

rek

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

stojánek: stojánek na CDCD rack

nerv: Byly to nervy.It was nerve-racking., It was a stress-fest.

hlava: lámat si hlavu s čímrack one's brains over sth

lámat: lámat si hlavu s čímrack one's brains over sth

nadranc: mít nervy nadrancbe a nervous wreck

nerv: mít nervy nadrancbe a nervous wreck

rack: wine-rackregál/stojan na víno hl. pro lahve naležato

rack: plate rackodkapávač na nádobí

rack: roof rackstřešní nosič auta

rack: hay racksušák na seno

ruin: go to (rack and) ruinchátrat, scházet, rozpadat se, spět k záhubě, podléhat zkáze

wreck: be wreckedztroskotat o lodi i o člověku

wrecked: wrecked marriagerozvrácené manželství

brain: rack one's brains over sthlámat si hlavu nad/s čím

rack: the rackskřipec mučidlo

rack: be rackedby/with sth přen. být týrán, být sužován čím nemoc, strach ap.

rack: rack one's brainslámat si hlavu

rack: be on the racktrpět, trápit se, soužit se fyzicky, duševně