Hlavní obsah

reductive [rɪˈdʌktɪv]

Vyskytuje se v

reductive: redukční štěpeníchem. reductive cleavage