Hlavní obsah

reálně

Vyskytuje se v

reálný: mat. reálné čísloreal number

fancy: divoká/nereálná představaflight of fancy

interest: (reálná) úroková míraekon. (real) interest rate

physical: reálný světphysical world

term: v reálných hodnotách úrok ap.ekon. in real terms

value: (reálná) užitná/využitelná/užitková hodnota majetku, hodnota (vy)užitívalue in use

valued: reálná funkcemat. real-valued function