Hlavní obsah

practitioner [prækˈtɪʃənə]

Vyskytuje se v

practitioner: lékař, doktor též terapeut(medical) practitioner

obvodní: obvodní lékařvšeobecný general practitioner, místní lékař local doctor

praktický: med. praktický lékařgeneral practitioner