Hlavní obsah

pick up

Vyskytuje se v

phone: zvednout telefon zvonící ap.pick up/hovor. get the phone

pick-up: seznamovací podnik, podnik k balení holekpick-up joint

speed: zrychlit, zrychlovat, nabrat rychlostpick up speed

spád: dostat spád nabírat obrátkygather/gain momentum, pick up speed

telefon: zvednout/vzít telefonpick up/answer the (tele)phone

nabrat: nabrat rychlostgain/pick up/gather speed

sebrat: Sebral ze země tužku.He picked up a pencil from the floor.

pačesy: popadnout příležitost za pačesyseize the opportunity, realizovat nápad ap. pick up the ball and run with it

rukavice: přen. zvednout (hozenou) rukavici přijmout výzvupick up/take up the gauntlet

štafeta: přen. převzít/předat štafetupick up/pass the baton

gauntlet: zdvihnout hozenou rukavici přijmout výzvupick up the gauntlet