Hlavní obsah

pathetic [pəˈθetɪk]

Vyskytuje se v

pathetic: skýtat žalostný pohledbe a pathetic sight