Hlavní obsah

operating

Nechtěli jste hledat:

opape

operaopera

operativníoperational, operative, flexible, running, expeditious

operativnostoperational/(operating) flexibility

operátoroperator

operetaoperetta, light opera

operetníoperetta

opěrkarest, armrest, backrest

operníopera

opěrnýsupporting, load-bearing

operovatoperate, perform an operation

operovatelnýoperable