Hlavní obsah

obdržení

Vyskytuje se v

obdržet: Obdrželi jste náš dopis?Did you receive our letter?

stipendium: získat/obdržet/dostat stipendiumwin/obtain/be granted a scholarship

instruct: pokud není/nebude nařízeno/uvedeno jinak, pokud neobdrží(te) jiné pokynyunless otherwise instructed

payment: zaplacení ihned po obdržení fakturypayment on invoice