Hlavní obsah

nut [nʌt]

Přídavné jméno

  1. nuts about sth hovor. blázen do čeho
  2. hovor.vyšinutý, pomatenýAmE, hovor. go nutszbláznit se, zblbnoutAmE, hovor. be going nutsbláznit, cvokatět, raplovat, magořit

Vyskytuje se v

castle: tech. castle nutkorunová matice

fly: tech. fly nutkřídlatá matice

burský: peanut, BrE monkey nut, hl. BrE groundnut, hl. AmE goober (pea)burský oříšek

oříšek: peanut, BrE groundnut, BrE monkey nutburský oříšek

piniový: pine nutspiniové oříšky

přeskočit: sb has gone crazy, sb lost his/her marbles, sb went nuts/bananas/BrE bonkers, z náporu ap. sb cracked upkomu přeskočilo

louskat: He was cracking nuts with his teeth.Louskal ořechy zuby.

matice: tighten/loosen a nututáhnout/povolit matici

náplň: nut/chocolate/fruit fillingoříšková/čokoládová/ovocná náplň

višeň: Are you nuts?, What planet are you from?Spadl jsi z višně?

vyletět: hovor. throw a fit, fly into a rage, hovor. hit the roof, BrE do one's nutmálem vyletět z kůže rozčílením

nut: nutskoule varlata