Hlavní obsah

s, se

Předložka

  1. (společně) with(hraničit) onoženit se s kýmmarry sbsetkat se s kýmmeet (with) sb
  2. (soupeřit ap.) with
  3. (mající něco) having(obsahující) of sthchléb s máslembread and butter
  4. (okolnost) withS pozdravem v dopise ap.Best Regards, Yours Truly, neform. (All my) love
  5. (co se týče) withCo s ním je?What's the matter with him?
  6. kniž.(směrem dolů, pryč) (down) fromkniž.(pryč) offdolů s kopcedown the hill, downhill

Vyskytuje se v

sebou: with ones sebou

marod: pretend illness, vyhýbat c!se povinnosti malinger, pracovník go sick, slang. swing the leadhovor. hodit se marod

obměkčit: relent, dát c!se přemluvit come (a)rounddát se obměkčit

přinést si: bring sth with onepřinést si s sebou co

přivézt: bring sth with onepřevézt co s sebou

vzít: take with one, take alongvzít (si) s sebou koho/co

brát: Don't take her with you.Neber ji s sebou.

dělat: Take it easy., Don't worry (about it).Nedělej si (s tím) starosti.

dít se: What is wrong with him?Co se s ním děje?

dopisovat: Do you have a penfriend?Dopisuješ si s někým?

dovést: Bring him with you.Doveďte ho s sebou.

je: Take them with you.Vezmi je s sebou.

lepší: It would be better to speak to him.Bylo by lepší promluvit si s ním.

naobědvat se: Will you have lunch with us?Naobědváš se s námi?

nosit: I carry it on me/with me.Nosím to u sebe/s sebou.

poradit se: consult (with) an expertporadit se s odborníkem

právník: consult a lawyer, take legal adviceporadit se s právníkem

promluvit: Go talk to him.Jdi si s ním promluvit.

přít se: Don't argue with me!Nepři se se mnou!

přivést: Bring him along.Přiveď ho s sebou.

s, se: marry sboženit se s kým

setkat se: I met her at the station.Setkal jsem se s ní na nádraží.

seznámit se: Come and meet ...Seznamte se s ...

smířit se: Deal with it!Tak se s tím prostě smiř!, Smiř se s tím!

starost: Don't worry (about it)., jenom klid Take it easy!Nedělej(te) si (s tím) starosti.

tajit se: He makes no secret of it., He isn't hiding it at all.Vůbec se s tím netají.

vozit: carry sth with onevozit s sebou co

vsadit se: I will bet you 20 pounds that she'll come.Vsadím se s tebou o 20 liber, že přijde.

vypořádat se: You have to deal with it on your own.Musíš se s tím vypořádat sám.

oheň: play with fire, ride a tigerzahrávat si s ohněm

ozývat se: You get what you give., tvé činy c!se ti vrátí What goes around, comes around., You will be treated as you treat others.Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

prázdný: leave/return empty-handedodejít/vrátit se s prázdnou/prázdnýma rukama

zahrávat si: be playing with fire, sail close to the windzahrávat si s ohněm

nést: mít za následek co carry sth, přirozené důsledky ap. entail, involve sth, nepřímo obsahovat imply sth, bring* sth in its trainnést s sebou