Hlavní obsah

mechanical [mɪˈkænɪkəl or məkˈ-]

Přídavné jméno

  1. mechanický s pohyblivými součástmimechanical devicemechanismusmechanical powersjednoduché stroje páka, kladka, nakloněná rovina ap.mechanical pressmechanický lis
  2. strojovýmechanical translationstrojový překlad
  3. technicky nadaný rozumějící technice

Vyskytuje se v

engineering: strojní inženýrství, strojírenstvímechanical engineering

fitter: mechanikmechanical fitter

pencil: mikrotužka, pentelkamechanical pencil

mechanical: mechanismusmechanical device