Hlavní obsah

liberální

Přídavné jméno

  1. (shovívavý) liberal, libertarian(tolerantní) permissive
  2. (liberalistický) liberal(istic)(pro volné podnikání) laissez-faire(ve víře ap.) latitudinarian