Hlavní obsah

krátkodobý

Vyskytuje se v

call: ekon. call rateúroková sazba na krátkodobé výpůjčky

immediate: výp. immediate memorykrátkodobá paměť počítače

short-term: short-term predictionkrátkodobá předpověď

short-term: short-term employmentkrátkodobý zaměstnanecký poměr, krátkodobá zaměstnanost

short-term: short-term memorykrátkodobá paměť

term: in the short termkrátkodobě, z krátkodobého hlediska, v krátkodobém horizontu