Hlavní obsah

krása

Vyskytuje se v

salon: salon krásy(beauty) salon, beauty shop/parlour

soutěž: soutěž krásybeauty contest

znaménko: znaménko krásybeauty spot

ephemeral: pomíjivá krásaephemeral beauty

parlour: salon krásybeauty parlour

spot: znaménko krásy, přen. krásné místo město ap.beauty spot

captivate: Byl uchvácen její krásou.He was captivated by her beauty.

krása: salon krásybeauty parlour