Hlavní obsah

knot

Podstatné jméno, rod mužský

  • wick(svíčky) (candle)wick

Vyskytuje se v

smyčka: bowline knotdračí smyčka

uzel: make/tie a knotuvázat uzel

sevřený: My stomach is in knots.Mám sevřený žaludek.

svírat se: I have a knot in my stomach., My stomach is in knots.Svírá se mi žaludek.

svíravý: knot/hl. z nervozity butterflies in one's stomachsvíravý pocit v žaludku

vázat: tie sth into a knotvázat co na uzel

gordický: cut the Gordian knotrozetnout gordický uzel

rozetnout: cut the Gordian knotrozetnout gordický uzel

zamotat se: tie osf in knotszamotat se do toho do vlastních lží ap.

knot: square knotambulantní uzel

surgeon: surgeon's knotchirurgický uzel

tie: tie osf (up) in knots over sthztratit se v čem, zamotat se do čeho při hledání řešení problému ap.