Hlavní obsah

klapkový

Přídavné jméno

  1. (záklopkový) flap(s ventilovými klapkami) valve(d)
  2. (hudební nástroj) key