Hlavní obsah

interviewee

Nechtěli jste hledat:

interviewinterview

intervenovatintercede on behalf, put* in a good word

intimněintimately

intimníintimate

intimnost, intimitaintimacy, closeness

intonaceintonation

intonačníintonation(al)

intonovatintone

intoxikaceintoxication

intoxikační(of) intoxication, intoxicative