Hlavní obsah

intervenieren

Nechtěli jste hledat:

intervalovýinterval, intervallic

intervenceintercession on behalf

intervenčníintervention

intervenovatintercede on behalf, put* in a good word

interviewinterview

intimněintimately

intimníintimate

intimnost, intimitaintimacy, closeness

intonaceintonation

intonačníintonation(al)