Hlavní obsah

ignorance

Vyskytuje se v

omlouvat: Ignorance of the law is no excuse.Neznalost zákona neomlouvá.

blissful: in blissful ignorancev blažené nevědomosti