Hlavní obsah

hover

Nechtěli jste hledat:

heverjack

hovortalk, conversation

hobrasoftboard, soft fibreboard

houževnatýtenacious, strong-willed, persistent, relentless, unyielding

hovadinarubbish, garbage, bullshit, bollocks

hovadocleg, gadfly, horsefly

hovět silounge (around), loll, laze around

hovězíbeef

hovězíbeef, bovine

hovězinacowhide, cowskin, oxhide

hovínkopoo, droppings

hovniváldung beetle

hovnoshit, crap, turd