Hlavní obsah

hloupost

Vyskytuje se v

tropit: tropit hloupostifool around

silly: hloupost, prkotinasilly thing

hloupost: Hloupost(i)!Nonsense!, Rubbish!