Hlavní obsah

goatee

Nechtěli jste hledat:

gnozeologiegnoseology, gnosiology

gobelínGobelin, tapestry (carpet)

gólgoal

golemgolem

golfgolf

golfáč(baby) buggy, stroller, pushchair

golfistagolfer

golfovýgolf(ing)

goliášGoliath, giant

gólmangoalie, goalkeeper, goaltender, netminder