Hlavní obsah

germ

Nechtěli jste hledat:

šermfencing, swordplay

permthe Permian (period)

GermánGerman, Teuton

germanistaGermanist

germanistikaGerman studies, Germanistics

germanizaceGermanization

germanizační(of) Germanization

germánskýGermanic, Teutonic

gerontologickýgerontological

gerontologiegerontology

gesG flat

gestapácký(of) Gestapo