Hlavní obsah

genetic, genetical [dʒɪˈnetɪk]

Přídavné jméno

  • genetický, genovýgenetic engineeringgenové/genetické inženýrstvígenetic fingerprintinggenetická identifikace

Vyskytuje se v

load: genetická zátěžmed. genetic load

genetic: genové/genetické inženýrstvígenetic engineering