Hlavní obsah

genetic, genetical [dʒɪˈnetɪk]

Přídavné jméno

  • genetický, genovýgenetic engineeringgenové/genetické inženýrstvígenetic fingerprintinggenetická identifikace

Vyskytuje se v

load: med. genetic loadgenetická zátěž

genetic: genetic engineeringgenové/genetické inženýrství