Hlavní obsah

folk

Vyskytuje se v

singer: folk singerfolkový zpěvák, zpěvák lidových písní

hudba: classical/serious/dance/popular/chamber/folk/march(ing) musicklasická/vážná/taneční/populární/komorní/lidová/pochodová hudba

lidový: folk songlidová píseň

zvyk: folk customslidové zvyky

umělec: folk artistlidový umělec

folk: folk(s)lidé, lid(i)