Hlavní obsah

come up to

Sloveso

Vyskytuje se v

expectation: nenaplnit očekávánínot live/come up to expectations

očekávání: splnit/naplnit očekávánílive/come up to expectation(s)

come up to: sth blížit se k čemu o čase, stavube coming up to