Hlavní obsah

chemický

Přídavné jméno

  • chemicalchemické čištěnídry cleaning

Vyskytuje se v

čištění: chemické čištění šatů ap.dry-cleaning

postřik: chemický/letecký postřik činnostchemical/aerial spraying

postřik: chemický postřik látkachemical spray

značka: chem. chemická značkachemical symbol

pokus: chemický pokuschemical experiment

proces: chemický proceschemical process

úprava: (chemická) úprava vody(chemical) water treatment

chemical: chemical and biological weaponschemické a biologické zbraně

nomenclature: chemical nomenclaturechemické názvosloví

ozone: ozone depleting substances(chemické) látky poškozující ozónovou vrstvu

property: chemical propertieschemické vlastnosti