Hlavní obsah

chemický

Přídavné jméno

  • chemicalchemické čištěnídry cleaning

Vyskytuje se v

čištění: chemické čištění šatů ap.dry-cleaning

postřik: chemický/letecký postřik činnostchemical/aerial spraying

značka: chem. chemická značkachemical symbol

pokus: chemický pokuschemical experiment

proces: chemický proceschemical process

úprava: (chemická) úprava vody(chemical) water treatment

chemical: chemické a biologické zbraněchemical and biological weapons

nomenclature: chemické názvoslovíchemical nomenclature

ozone: (chemické) látky poškozující ozónovou vrstvuozone depleting substances

property: chemické vlastnostichemical properties

chemický: chemické čištěnídry cleaning