Hlavní obsah

carbon [ˈkɑːbən]

Vyskytuje se v

disulphide: sirouhlíkcarbon disulphide

oxid: oxid uhličitý/uhelnatýcarbon dioxide/monoxide

průklepový: průklepový papírtenký flimsy, kopírák carbon paper

sněhový: sněhový hasicí přístrojcarbon-dioxide extinguisher

uhelnatý: oxid uhelnatýcarbon monoxide

uhličitý: oxid uhličitýcarbon dioxide

uhlíkový: uhlíková vláknacarbon fibres

carbon: sirouhlíkchem. carbon (di)sulphide