Hlavní obsah

burdened [ˈbɜːdnd]

Přídavné jméno

  1. with/by sth zatížený, zavalený čím problémy ap.burdened with debtzadlužený, zatížený dluhem
  2. with/by sth obtěžkaný čím, prohýbající se pod čím břemenem

Vyskytuje se v

beast: soumarbeast of burden

burdened: zadlužený, zatížený dluhemburdened with debt

ease: ulehčit komu od břemeneease sb of a burden

proof: důkazní břemenoburden of proof

nosnost: loď., dopr. nosnost loditonnage, burden

obtíž: být na obtíž komube a burden to sb

tažný: tažné zvíředraught/AmE draft animal, zast. beast of burden/draught

tíha: tíha zodpovědnostiburden of responsibility

burden: důkazní břemenoburden of proof