Hlavní obsah

boxovací

Přídavné jméno

  • punch(ing)sport. boxovací pytelBrE punchbag, AmE punching bag

Vyskytuje se v

pytel: sport. boxovací pytelBrE punchbag, AmE punching bag

bag: AmE punching bagboxovací pytel

mitt: punch/boxing mitts(boxovací) lapy