Hlavní obsah

boxovací

Přídavné jméno

  • punch(ing)sport. boxovací pytelBrE punchbag, AmE punching bag

Vyskytuje se v

pytel: sport. boxovací pytelBrE punchbag, AmE punching bag

bag: boxovací pytelAmE punching bag

mitt: (boxovací) lapypunch/boxing mitts

boxovací: sport. boxovací pytelBrE punchbag, AmE punching bag