Hlavní obsah

activist [ˈæktɪvɪst]

Podstatné jméno

  • aktivista ekologický ap.animal rights activistsochránci zvířat, bojovníci za práva zvířat, ochránci práv zvířat

Vyskytuje se v

animal rights: hnutí/bojovníci za práva zvířatanimal rights movement/activists

ochránce: ochránci zvířatanimal rights activists

activist: ochránci zvířat, bojovníci za práva zvířat, ochránci práv zvířatanimal rights activists