Hlavní obsah

Provenienzen

Nechtěli jste hledat:

proveditelnýfeasible, practicable, workable, doable, viable

provenienceorigin, provenance, provenience

prověrkacheck, test, paper, screening, vetting, inspection, audit

prověrkovývetting, screening, audit

prověřenícheck(ing), verification, screening

prověřenýchecked, verified, screened, vetted, tested

prověřitcheck (out), examine, verify

prověřovatcheck (out), verify

prověsit sebecome* slack, sag, droop

provéstcarry out, perform, execute , accomplish, do*, make* (happen)