Hlavní obsah

Donauschwäbin

Nechtěli jste hledat:

domýšlivýconceited, self-important, smug, arrogant, bumptious, pretentious, cocky, snooty, stuck-up, uppish, swollen-headed

donašečinformer, grass, squealer, snitch

donašečstvíinforming, grassing, snitching

donášetinform , grass

donáškadelivery

donáškovýdelivery

donedávnauntil recently

donekonečnaendlessly, interminably, forever, ad infinitum, over and over again

donéstbring* , fetch, get* , carry, take*

donést secarry, be* carried , reach ears