Hlavní obsah

wooing [wuːɪŋ]

Odvozená slova

woo

Vyskytuje se v

ucházet se: court the favour of sb, dvořit se též court, woo sbucházet se o čí přízeň