Hlavní obsah

wiper [ˈwaɪpə]

Odvozená slova

wipe