Hlavní obsah

wince [wɪns]

Vyskytuje se v

cuknout: leknutím start, trhnout jerk, bolestí ap. wince, flinchcuknout sebou

trhnout: úlekem ap. start, kousek se pohnout jerk, zatřást se jolt, bolestí flinch, wincetrhnout sebou