Hlavní obsah

wince [wɪns]

Vyskytuje se v

cuknout: cuknout sebouleknutím start, trhnout jerk, bolestí ap. wince, flinch

trhnout: trhnout sebouúlekem ap. start, kousek se pohnout jerk, zatřást se jolt, bolestí flinch, wince