Hlavní obsah

vitally [ˈvaɪtəlɪ]

Vyskytuje se v

nezbytně: be vital/indispensable for sthbýt nezbytně nutný pro co

životně: vital, vitally importantživotně důležitý

plný: full of life, vital, lifefulplný života

vital: med. vital signsznámky života, (základní) fyziologické funkce