Hlavní obsah

unsupportive [ˌʌnsəˈpɔːtɪv]

Vyskytuje se v

unsupportive: be unsupportive of sb(příliš) nepodporovat koho