Hlavní obsah

unsophisticated [ˌʌnsəˈfɪstɪˌkeɪtɪd]